آسیب های ورزشی

علائم-پارگی-مینیسک
آسیب های ورزشی

همه چیز درباره پارگی مینیسک زانو

غضروف نوعی بافت سخت و ضخیم است، پوشش لغزنده ‌ای که انتهای استخوان ‌ها را در ناحیه ‌ای که با استخوان ‌های دیگر برخورد می